Hur påverkar ljud hälsan? Lista på negativa hälsoeffekter

Att utsättas för oönskade ljud är inte bara irriterande. Över tid kan det även påverka din hälsa på ett negativt sätt. Så, vilken potentiell påverkan har då ljudet på vår hälsa? Det reder vi ut här.  

 

Men först – en introduktion till buller

När man pratar om att buller kan påverka hälsan på ett negativt sätt förs de flestas tankar till höga ljud. Vad många inte vet är att även lågfrekventa ljud kan leda till negativa hälsoeffekter över tid. Till buller hör således alla ljud som är oönskade, oavsett volym!

 

Exempel på oönskade ljud

Som vi varit inne på tidigare kan allt ljud som är oönskat definieras som buller. Bullret finns således runt omkring oss. Dygnet runt, varje dag. Vare sig vi är medvetna om det eller inte.

Nedanför följer några exempel på vardagliga saker som kan uppfattas som buller:

  • Mullrande ljud från väg-, tåg- och flygtrafik
  • Skrammel och oljud från maskiner
  • Susande ljud från ventilationsanläggning
  • Konstant prat från andra människor
  • Surrande ljud från fläktar, datorer och annan elektronik

 

Buller är ett av vår tids stora problem

Enligt siffror från Karolinska Institutet utsätts dagligen fler än två miljoner svenskar för vägtrafikbuller i sin boendemiljö. 25 procent upplever att de störs av buller på jobbet. Det finns även undersökningar som visar på liknande problematik på förskolor och skolor.

Att buller är ett av vår tids stora problem råder det inga tvivel om. Men hur påverkar det egentligen vår hälsa?

 

Så kan buller påverka din hälsa

Höga och starka ljud kan dels leda till fysiska stresspåslag, men det kan även leda till andra åkommor som tillfällig tinnitus eller tinnitus.

Utöver direkta skador kan bullret öka risken för högt blodtryck samt andra hjärt-kärlsjukdomar. Vid en av studierna som genomförts vid Institutet för miljömedicin har man undersökt sambandet mellan flygbuller och risken att drabbas av högt blodtryck. Resultatet?   Ju mer flygbuller man utsätts för, desto större är risken för högt blodtryck.

Oönskade ljud kan även påverka hälsan på andra sätt. Det kan exempelvis leda till:

  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnsvårigheter
  • Ljudkänslighet
  • Återkommande huvudvärk
  • Ökad trötthet

 

Ta hjälp av Allakustik Under(bara)tak

Som du säkerligen märkt kan ljud ha en stor inverkan på vår hälsa. Det är därför av största vikt att man tar gör de insatser som krävs för att minska ljudnivåerna, både på jobbet och i hemmet.

Behöver du hjälp med detta kan du med fördel vända dig till oss på Allakustik Under(bara)tak. Med över 25 års erfarenhet kan vi garanterat hitta en lämplig lösning för just dig!