Så får du bukt med lågfrekvent buller i huset

Lågfrekvent buller förekommer i såväl hem som på arbetsplatser. Här tänkte vi fokusera på det förstnämnda. Vi berättar mer om vad lågfrekvent buller är, varför det förekommer i villor samt hur du bäst går tillväga för att få bukt med detta! 

 

Innehåll 

  • Vad är lågfrekvent buller?
  • Risker med denna typ av buller
  • Lågfrekvent buller i villor
  • Så kan du minska lågfrekvent buller
  • Ta hjälp av Allakustik Under(bara)tak

 

Vad är lågfrekvent buller?

När man pratar om buller förs de flestas tankar till höga ljud. Med lågfrekvent buller menar man däremot tystare ljud som är svårare för örat att uppfatta, men som ändå kan leda till stora besvär om man utsätts för dem under en längre tid.

 

Risker med denna typ av buller

Lågfrekvent buller är en okänd hälsofara som påverkar oss alla. Att utsättas för denna typ av ljud under en längre period kan bl.a. leda till försämrad koncentrationsförmåga, sömnsvårigheter och ökad trötthet, ökad stress och återkommande huvudvärk, för att bara nämna några av problemen.

En av dem som har undersökt hur vi påverkas av lågfrekvent ljud är Johanna Bengtsson, doktorand vid Göteborgs universitet. Som en del av hennes avhandling genomförde hon en studie där hon tittade på prestationsförmågan hos ett trettiotal personer som utsattes för lågfrekvent buller. Resultatet kommenterade hon såhär:

– Studien visar att de hade svårare att utföra uppgifter som krävde koncentration när de arbetade i lågfrekvent buller jämfört med när de gjorde det i mellanfrekvent buller

 

Lågfrekvent buller i villor 

Så, vilken typ av lågfrekvent buller är då vanligt förekommande i hus?

Det handlar vanligtvis om susande ljud från ventilationssystem, brummande ljud från hushållsmaskiner som köksfläktar, disk- och tvättmaskiner samt klickande ljud från diverse hemelektronik.

 

Så kan du minska lågfrekvent bulle 

För att få bukt med det lågfrekventa bullret i ditt hem kan du med fördel:

 

Ta hjälp av Allakustik Under(bara)tak

Hos oss på Allakustik Under(bara)tak hittar du ett marknadens största utbud av akustiktak och ljudabsorbenter. Vi arbetar uteslutande med marknadsledande varumärken, vilket säkerställer att du får en akustiklösning av bästa möjliga karaktär. Dessutom kan vi hjälpa dig genom hela processen – från valet av tak till installation!

Utforska vår produktkatalog, besök någon av våra butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö, eller hör av dig till oss vid eventuella frågor eller funderingar.