Lågfrekvent buller – symptom att se upp för

Att buller och höga ljudnivåer kan ha en negativ inverkan på vår hälsa är de flesta troligtvis medvetna om vid det här laget. Över tid kan däremot lågfrekvent buller vara minst lika farligt. Men vilka symptom ska man egentligen vara uppmärksam på? Det tänkte vi reda ut i denna artikel.

 

Men först – vad är lågfrekvent buller?

Alla oönskade ljud brukar refereras till som buller. När man pratar om lågfrekvent buller syftar man på de oönskade ljud som inte är lika enkla att uppfatta. Många av vet inte ens om att de utsätts för dem.

Som exempel kan det handla om låga men konsekventa ljud från ventilationssystem, fläktar och elektronik för att bara nämna några av de lågfrekventa bullren som vi ständigt utsätts för i vår vardag.

 

Lågfrekvent buller kan vara lika skadligt som höga ljud

En vanlig missuppfattning är att det enbart är höga ljudnivåer som kan vara skadligt för oss människor. Något som inte stämmer. Lågfrekvent buller kan vara minst lika farligt, om man utsätts för det under en längre tidsperiod. Det är också detta som gör de lågfrekventa ljuden så farliga och knepiga!

I och med att de är så pass svåra att uppfatta, och många inte vet att de är utsatta, är det inte lika vanligt att man tar itu med problemet. Något som i sin tur leder till att man utsätts för de lågfrekventa ljuden under långa tidsperioder och därav löper stor risk att ådra sig de negativa hälsoeffekterna.

 

Symptom som kan tyda på lågfrekvent buller

Exakt vilka symptom och negativa hälsoeffekter som det lågfrekventa bullret orsakar kan variera från fall till fall. Med det sagt bör man vara uppmärksam på nedanstående symptom, då de kan tyda på att man är utsatt för lågfrekvent buller:

  • Koncentrationssvårigheter
  • Sömnsvårigheter
  • Ljudkänslighet
  • Oförklarlig och återkommande huvudvärk
  • Ökad stress
  • Ökad trötthet

Givetvis kan dessa symptom orsakas av andra saker än lågfrekvent buller. Upplever man en eller flera av symptomen under en längre tidsperiod, bör man däremot göra en närmare kontroll för att fastställa om det förekommer lågfrekventa ljud i hemmet eller på arbetsplatsen.

 

Hur kan man minska bullret?  

Det finns många åtgärder man kan ta för att ta itu med problemet. Du hittar mer djupgående information och tips i våra tidigare artiklar:

 

Ta hjälp av Allakustik Under(bara)tak

Hos oss på Allakustik Under(bara)tak hittar du allt du kan tänkas behöva för att minska buller och höga ljudnivåer. I vår produktkatalog hittar du såväl väggabsorbenter som akustiktak från marknadsledande varumärken.

Ytterligare en fördel med att handla hos oss är att vi kan hjälpa dig genom hela processen – från projektering och beställning till montage. Med över 25 års erfarenhet kan vi garanterat hitta en lämplig lösning för just dig!